13-12-19, 13:25

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών με τίτλο: «Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης» για το σχολικό έτος 2019-2020