11-12-19, 11:35

Εγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος/υλικού με τίτλο: Ενωμένη Επιστήμη/Science United Project της ΜΚΟ ARMANDO AID