Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

3-12-19, 10:10

Εγκριση εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης με τίτλο: «Γνωρίζοντας το εθνικό πάρκο Κερκίνης»