Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2-12-19, 11:32

Έγκριση διεξαγωγής Διαγωνισμού Φωτογραφίας της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. με τίτλο: «Το μέλλον που θέλουμε – Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων» για μαθητές/-τριες Δ.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - σχ. έτος 2019-2020