Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2-12-19, 09:46

«Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και διασχολικού διαγωνισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας” του Εκπαιδευτικού Μη-Κερδοσκοπικού Οργανισμού “Άφιξις”