Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2-12-19, 09:35

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας με τίτλο: «Ιατρική κοινότητα αρωγός στην εκπαιδευτική διαδικασία»