Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2-12-19, 09:32

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και διαγωνισμού του αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Σύλλογος Ακαπνίστας»

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και διαγωνισμού του αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Σύλλογος Ακαπνίστας» 

α. η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Μαθαίνω να μην καπνίζω» του αστικού μη
κερδοσκοπικού οργανισμού «Σύλλογος Ακαπνίστας», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας (Ε΄-ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τύπων
Γυμνασίου) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Κρήτης,
β. η διεξαγωγή του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο «Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα», που
διοργανώνεται από τον αστικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Σύλλογος Ακαπνίστας» και απευθύνεται σε
μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Ε΄-ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης όλων των τύπων (Γυμνάσιο-Λύκειο) της Περιφέρειας Κρήτης.

Διαβάστηκε 60 φορές