Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2-12-19, 09:29

Εγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ