Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2-12-19, 09:26

Εγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια για Όλους» του «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» ΑΜΚΕ-SciFY