Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

20-11-19, 10:39

Έγκριση Εκπαιδευτικού Προγράμματος και υλικού της ActionAid Hellas «Walk the Global Walk:κινητοποίηση των νέων για την υποστήριξη των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης»