Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

20-11-19, 09:45

Έγκριση διοργάνωσης Αγώνων Έντεχνου και Ρητορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα (PFA - Forensics 2020) για μαθητές/τριες Γενικού Λυκείου από το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Μάρτιος 2020 - σχ. έτ. 2019-2020