19-11-19, 15:14

Έγκριση διεξαγωγής του 18ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (18th Thessaloniki Model United Nations) για μαθητές/τριες Δ.Ε. – Δεκέμβριος 2019 – σχ. έτ. 2019-2020