Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

11-11-19, 11:45

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού του Νηπιαγωγείου Δελφών, σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Διαδρομή»