Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

7-11-19, 10:26

Εγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μακεδονικού, Χορευτικού, Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Αμύντας»