Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

7-11-19, 09:28

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω με τίτλο: «Ταυτότητες Φύλου στην Εφηβεία»