Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

6-11-19, 12:58

Εγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την ΠΦΠΟ με θέμα: Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη»