Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

4-11-19, 10:10

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Συλλόγου Εθελοντών Κοινωνικής και Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με Καρκίνο και των Οικογενειών τους «Πνοή Αγάπης»