Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

31-10-19, 10:15

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Μουσείου Γεωλογικής Ιστορίας με τίτλο «Γεωλογική Εξερεύνηση του Ολύμπου» του Μουσείου Γεωλογικής Ιστορίας