29-10-19, 12:12

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Αττικές διαδρομές μουσικής», της Ορχήστρας Academica του Ωδείου Αθηνών