29-10-19, 11:11

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ταξίδι στο χρόνο: Η καθημερινή ζωή στη Ρωμαϊκή Αγορά της Θεσσαλονίκης» της AeliaPath ΚΟΙΝΣΕΠ