Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

29-10-19, 10:08

Έγκριση ενημερωτικών παρουσιάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημερωτικού υλικού του ΠΕΣΥΔΑΠ , που απευθύνονται σε μαθητές/-τριες Αθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης