Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

29-10-19, 09:08

Απάντηση σε αίτημα επανεξέτασης της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. με τίτλο «Αλλάζοντας Συμπεριφορές… Αλλάζουμε το μέλλον », που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Αθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης