Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

24-10-19, 10:39

Εγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Δίνω μία δεύτερη, ευκαιρία στα σκουπίδια»