Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

24-10-19, 10:37

Εγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με τίτλο «Σπατάλη Τροφίμων - Επιπτώσεις και Αντιμετώπιση»