Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

24-10-19, 09:55

Εγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Παιδιά Αγαπήστε τα ζώα συντροφιάς», του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης