Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

23-10-19, 11:21

Απάντηση σε αίτημα του εκπαιδευτικού προγράμματος της SGS με τίτλο: «Ακολουθώντας ένα τετράποδο: ο κόσμος των κατοικιδίων» , που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Αθμιας Εκπ/σης