Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

14-10-19, 11:01

Εγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος της Μη Κερδοσκοπικής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ του ΠΛΑΝΗΤΗ με τίτλο «Σώστε τη θάλασσα από τα πλαστικά»