Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

14-09-15, 11:07

Mouse Mischief (Ενσωματώνεται στο MS Power Point)

logo mouse mischief

Το Mouse Mischief ενσωματώνεται στο Microsoft PowerPoint 2010 και Microsoft Office PowerPoint 2007 και χρησιμοποιείται για να εισάγει ο εκπαιδευτικός ερωτήματα, δημοσκοπήσεις και δραστηριότητες στις διαφάνειες του μαθήματος.

Έτσι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτά χρησιμοποιώντας τα δικά τους ποντίκια για να επιλέξουν, κυκλώσουν, διαγράψουν ή να σχεδιάσουν απαντήσεις στην οθόνη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « My source