Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

11-10-19, 09:27

Έγκριση διοργάνωσης Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα «Κ. Παλαμάς. 160 χρόνια από τη γέννησή του» – σχ. έτ. 2019-2020