Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

8-10-19, 10:22

Έγκριση διεξαγωγής δράσης Προσομοίωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συμμετοχή και μετακίνηση μαθητών/τριών Λυκείου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη δράση “Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUropa.S. T.E.EN.S 2019”