Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

8-10-19, 10:14

Έγκριση διοργάνωσης του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσομοίωσης Περιφερειακών Οργανισμών Ρόδου (RhodesMRC) από Το Σπίτι Της Ευρώπης Στη Ρόδο για μαθητές/τριες Δ.Ε. - σχ. έτος 2019-2020