25-09-19, 10:52

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσείου Ακρόπολης 2019-2020

acropoli19

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσείου Ακρόπολης 2019-2020.
Οι σχολικές κρατήσεις στο Μουσείο Ακρόπολης ξεκινούν τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου ξεκινούν την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019.
Το Μουσείο εισάγει και καθιερώνει τη νέα υπηρεσία ηλεκτρονικών σχολικών κρατήσεων (οη Ιίηβ).
Για την οργάνωση σχολικής επίσκεψης και για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού Προγράμματος
είναι απαραίτητη η εννοα^ή και σύνδεση των σχολείων στην ηλεκτρονική υπηρεσία σχολικών
κρατήσεων που προσφέρεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/mathites-kai-ekpaideytikoi

Το Μουσείο Ακρόπολης καθιερώνει τη νέα υπηρεσία ηλεκτρονικών σχολικών κρατήσεων ξεκινώντας τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 .
Για πληροφορίες/κράτηση επισκεφθείτε το: 
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/mathites-kai-ekpaideytikoi

Ώρες λειτουργίας τηλ κέντρου: Δευτέρα-Παρασκευή 9.00 - 17.00 στο τηλ 210 9000
900

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Τελευταία τροποποίηση στις 27-09-19, 12:22