23-09-19, 13:54

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Πρόληψη - Οδηγίες για Φυσικές Καταστροφές & Πυρκαγιές» (2019-2020)

prolipsi19

«ΠΡΟΛΗΨΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (Σεισμός, Πυρκαγιά, Πλημμύρα) & ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ»
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ είναι η γνώση, η ενημέρωση και η προετοιμασία των μαθητών σε καταστροφικά φαινόμενα όπως ο ΣΕΙΣΜΟΣ, η ΠΥΡΚΑΓΙΑ οι ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ κ.λ.π. με σκοπό να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των συνεπειών καθώς και βασικές συμβουλές ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.