Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

19-09-19, 10:32

Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο: «Play Unified. Learn Unified – Παίζουμε Μαζί, Μαθαίνουμε Μαζί»