Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

18-09-19, 09:46

Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού της Ελληνογαλλικής Σχολής «Καλαμαρί» με τίτλο «7ος Διαγωνισμός Εκφραστικής-Θεατρικής Ανάγνωσης στα γαλλικά