17-09-19, 10:26

Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Επιγραφικού Μουσείου για το σχολικό έτος 2019 - 2020

epigrafiko19

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Επιγραφικό Μουσείο, στην οδό Τοσίτσα 1, Αθήνα.

1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Λίθοι Φθεγγόμενοι”. Το πρόγραμμα πραγματεύεται
τη γέννηση της γραφής και τα στάδια εξέλιξης της αρχαίας ελληνικής γραφής
μέχρι και την καθιέρωση του ιωνικού αλφαβήτου (5ο αι. π.Χ.), το οποίο
χρησιμοποιούμε και σήμερα. Πώς έμοιαζαν οι πρώτες γραφές; Από ποιό
αλφάβητο προήλθε το ελληνικό; Με ποιούς τρόπους έγραφαν και σε ποιά
υλικά; Τι πληροφορίες μας δίνουν οι αρχαίες επιγραφές; Το πρόγραμμα είναι
διαδραστικό, καθώς οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην ανάγνωση αρχαίων
ελληνικών επιγραφών στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, μελετούν
επιλεγμένες αρχαίες επιγραφές και παρατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους. Μέσω ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων έρχονται σε επαφή με την
εργασία του επιγραφολόγου και του χαράκτη επιγραφών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για μαθητές Δ΄, Ε' και ΣΤ΄
τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

2) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από το εικονόγραμμα στο γράμμα, ένα ταξίδι πίσω
στο χρόνο». Το πρόγραμμα πραγματεύεται την εξέλιξη της γραφής στην
ανατολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη των προαλφαβητικών γραφών στον
ελλαδικό χώρο, τη μετάβαση από το εικονόγραμμα, στο ιδεόγραμμα και από
εκεί στο συλλαβόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι διαδραστικό καθώς οι μαθητές
μετατρέπονται σε «γραφείς» της Γραμμικής Β΄ και της κρητικής ιερογλυφικής
γραφής.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για μαθητές της Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε'
και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Η διάρκειά των προγραμμάτων είναι περίπου μιάμιση ώρα και προσφέρονται
δωρεάν σε σχολικές ομάδες που δεν ξεπερνούν τα 30 άτομα. Για τον καθορισμό
ημερομηνίας απαραίτητη είναι η προηγούμενη συνεννόηση στα τηλέφωνα
2108232950 και 2108847577.