Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

16-09-19, 09:50

Έγκριση διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Σχολική Εφημερίδα- Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» - σχολ. έτος 2019-2020