Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

13-09-19, 10:15

Ενημέρωση για τη νέα έκδοση της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) με τα βραβευθέντα έργα του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. έτους 2019