Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

12-09-19, 10:10

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Κλινικού Παρατηρητηρίου για τη Διαγνωστική Εκτίμηση των Ψυχοεξαρτήσεων του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας – Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας