Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

12-09-19, 09:53

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος, υλικού και σεμιναρίων του Ερευνητικού Εργαστηρίου «George D. Behrakis» της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας