Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

11-09-15, 16:12

Microsoft Mathematics Add-In for Word and OneNote

MathAddIn

Πρόσθετο πρόγραμμα για το Office, μέσω του οποίου τα μαθηματικά γίνονται πιο ενδιαφέροντα, μεταφέροντας μαθηματικές εξισώσεις, υπολογισμούς και γραφήματα μέσα σε έγγραφα Word και OneNote.

Παράλληλα, το πρόγραμμα διαθέτει διαθέσιμη μια εκτεταμένη συλλογή από μαθηματικά σύμβολα και δομές ώστε να είναι εύκολη και ξεκάθαρη η παρουσίαση μαθηματικών εκφράσεων, ενώ δίνει και τη δυνατότητα δημιουργίας γραφημάτων σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Skype in the classroom Mouse Mischief »