Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

10-09-19, 10:17

Έγκριση του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών με τίτλο: «Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης» για το σχολικό έτος 2019-2020.