Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

9-09-19, 13:14

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Δήμου Κω-Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω