Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

30-08-19, 12:45

7η Μαθητική Συνάντηση Δημόσιου Λόγου στα Γαλλικά “Conseil des Jeunes Citoyens” του Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ για μαθητές/τριες Δ.Ε.– σχ. έτος 2019-2020