Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

30-08-19, 11:47

Ενημέρωση για τη νέα έκδοση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) με τα βραβευθέντα έργα του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής της Γ.Γ.Ι.Φ. έτους 2019