Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

30-08-19, 11:10

24ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Διαδικτύου «ΛΥΣΙΑΣ» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2019-2020