Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

28-08-19, 10:07

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού της Μ.Κ.Ο. «Αντιγόνη» με τίτλο «Διαχείριση της Αντιπαράθεσης. Καταρτίζοντας μία στρατηγική για τη διαχείριση και τη διδασκαλία αμφιλεγόμενων ζητημάτων στα σχολεία»