Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

28-08-19, 10:02

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος της Μ.Κ.Ο. «Αντιγόνη» με τίτλο «Σχολική Διαμεσολάβηση ομηλίκων»