Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

22-08-19, 09:41

«Έγκριση 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Έκφρασης και Δημιουργίας με θέμα τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε.– σχ. έτος 2019-2020»