20-08-19, 10:33

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς «Κείμενα Διδακτέας Ύλης επί Σκηνής» του Ιδρύματος Πολιτισμού & Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης»

ledakisSem19

Εξάωρο Σεμινάριο στο οποίο οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μαθαίνουν τους βασικούς τρόπους θεατροποίησης ενός κειμένου, για να μπορέσουν μετά να φτιάξουν στην τάξη τους, τις δικές τους παραστάσεις με τις μαθήτριες και τους μαθητές τους. Η διδακτέα ύλη λογοτεχνικών κειμένων θεατροποιείται μέσα από τις βασικές αρχές του Θεάτρου και της Μουσικής.
Το σεμινάριο αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (Νηπιαγωγούς, Πρωτοβάθμιά, Δευτεροβάθμια) και διεξάγεται στους χώρους του Ιδρύματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Διαβάστηκε 4339 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 20-08-19, 11:01